Lịch sử Trung Quốc thời Tam quốc

Lịch sử Trung Quốc thời Tam quốc đã trải qua biết bao nhiêu là biến động, nào là thời kỳ xây dựng, giữ vững cho kéo dài ước chừng non thế kỷ. Một khoảng thời gian đó sẽ được chia 3 giai đoạn chủ yếu, các bạn hãy cùng chúng tôi theo dõi nhé.

Giai đoạn thứ nhất thời Tam quốc bắt đầu từ 184 đến 220

Vúc thời kỳ cuối thối nát nhất của nền kinh tế, chính trị cuối nhà Hán thì Loạn Khăn lên ngôi. Khi mới lên ông mạnh như mây đùn gió nổi, nhưng bời vì sự hạn chế về hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ và sai lầm trong cách lãnh đạo, nên Loạn Khăn đã liên tiếp gặp thất bại và bị dẹp tan.

Trong thời điểm đó để có thể mua sự tiêu diệt mạnh mẽ của chính phong trào Khăn vàng, chính quyền nhà Đông Hán bắt buộc trả một giá rất đắt. Tạo nên sự suy yếu tột độ của chính mình để rồi sụp đổ.

Chính quyền nhà Hán sụp đổ thì chế độ trung ương tập quyền ngay lập tức tan rã, từ khe hở lớn đó đã khiến thế lực của địa phương ngày càng mạnh lên, mỗi một người trong đó để xưng danh hùng xưng bá.

Cho tơi năm 189, Đổng Trác đã bắt đầu tiến quân vào Lạc Dương. Năm 190 liên quân của miền Đông tổ chức đổ bộ và xúc tiến đánh vào Đổng Trác. Trong thời gian thành lập liên quân Viên Thuật, Viên Thiệu lợi dụng sự mạnh mẽ về thế lực, Thiệu đã thôn tính 3 địa bàn Tinh, U, Thanh.

Lịch sử Trung Quốc thời Tam quốc
Lịch sử Trung Quốc thời Tam quốc

Thời kỳ loạn lạc khi kiêu binh Quách Dĩ và Lý Thôi  cũng như Tào Tháo nhờ Chu Tuấn tiến cử và ông ta đã được cử đi phá giặc Sơn Đông dành thắng lợi và thống nhất một địa bàn rộng lớn, với tình hình đó đã thành lập thế lực lớn mạnh cho mình.

Thời gian 197 cho đến 207 là chiến tranh quyết liệt giữa Tào Tháo vơi Viên Thiệu. Sau khi dành thắng lợi trong trận chiến Viên Thiệu, Tào Tháo có chiến lược đề quân Nam tiến, Trường giang đánh đổ Tôn Quyền, thực hiện chí lớn thống nhất phía Nam Bắc.

Nhưng bị thất bại vì vì sự kết hợp hài hòa giữa 2 lực lượng Lưu Bị và Tôn Quyền, ngoài ra còn có một lý do khách quan là trận Xích Bích.

Giai đoạn thứ 2: Chính thức xây dựng thế chân vạc

Nhờ dành thắng lợi trong trân Xích Bích, đầu năm 209 Lưu Bị Lĩnh với chức danh được tiến cử là Mục Kinh Châu đã dần chiếm địa bàn Thành Đô, cho  đến 219 Hán Trung tự xưng Vua.

Khi Hán Trung lên ngôi vào năm 220 Tào Tháo chết, con của ông tên là Tào Phi bị phế bỏ. Năm 222 Tôn Quyền thay đổi niên hiệu thành Hoàng Vũ, đến năm 229 ông xưng Đế ở Giang Đông đặt lại cái tên nước gọi là Ngô.

**Tham khảo ngay: Lịch sử Trung Quốc thời Ung Chính để trở thành người am hiểu về lịch sử đất nước này như một chuyên gia chính hiệu.

Lịch sử Trung Quốc thời Tam quốc
Lịch sử Trung Quốc thời Tam quốc

Giai đoạn 3: Cả 3 nước bước vào giai đoạn tiêu diệt lẫn nhau

Quan Công tiến đánh phá nhằm chiếm Phàn Thành của Ngụy. Ngụy sẽ lao vào cảnh ngộ khốn đốn vô cùng nếu không nhờ Tôn Quyền đánh thẳng vào phần quan trong nhất chính là hậu phương của Thục cướp lương thực cũng như giết chết Quan Vũ. Từ hành động bắt đầu hình thành mâu thuẫn không đáng xảy ra  giữa Thục và Ngô.

Năm 222 thì Lưu Bị cử đại binh đánh trả thù lại Ngô cho cái chết của Quan Vũ. Vì sai lầm trong trận địa, quân sự, Lưu Bị đã bị thua thảm hại trong trận Hào Đình đó từ đó lực lượng quan binh bị tiêu diệt hơn một nữa, một thiệt hại to lớn.

Lưu Bị chạy thoát về đến Vĩnh Ân bị ốm nặng rồi chết. Sau đó Lưu Thiện tiếp tục nối ngôi, phụ chính là Gia Cát Lượng đã khôi phục lại chính sách Ngô, Thục để đánh lại Ngụy.

Năm 227 Gia Cát Lượng mở chiến dịch đầu tiên. Đến năm 234 ông chết tại doanh trại của Ngũ Trượng Nguyên.

Khi đó quyền bính rơi vào tay Khương Duy, tiếp tục trận chiến để đánh Ngụy từ 249 – 262, nhưng ra quân 8 lần thì đều bị thua cả 8 trận. Mùa xuân năm 263, Tư Mã Chiêu phái 3 người Chung Hội, Đặng Ngải, Gia Cát chia ra 3 ngã đường tấn công Thực. Thục Hán được tiêu diệt từ đó.

Năm 265, Tư Mã Chiêu chết, con trai ông là Tư Mã Viêm lật đổ Tào Hoán chiếm ngôi, Ngụy từ đó diệt vong. Hy vọng những thông tin trên cung cấp cho các bạn đang muốn tìm hiểu về thời Tam quốc.