Tìm hiểu văn hóa phục hưng là gì và ý nghĩa với đời sống

Tìm hiểu văn hóa phục hưng là gì và ý nghĩa với đời sống

Giai cấp tư sản Tây Âu thời trung đại nổi tiếng với văn hóa phục hưng. Văn hóa này mang tới nhiều giá trị khác nhau. Cùng tìm hiểu thông qua bài viết ngay dưới đây.

Văn hóa phục hưng là gì

Trên cơ sở phục hồi những giá trị, thành tựu của nền văn minh Hy Lạp, Rô-ma thời cổ đại, văn hóa phục hưng là phong trào văn hóa mới của giai cấp tư sản Tây Âu thời trung đại.

Văn hoá Tây Âu thế kỉ V – X không có nhiều sự phát triển vì nó được dựa trên nền tảng nền kinh tế tự cung tự cấp, sự giao lưu trao đổi rất hạn chế, văn hoá.

Tới thế kỉ XIV đã có sự phát triển và lớn mạnh hơn bởi sự phát triển kinh tế công thương ở các thành thị, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa.

van-hoa-phuc-hung
Các nhà văn hoá Ý khôi phục văn hóa phục hưng

Xem ngay: Di sản văn hóa phi vật thể để biết thêm thông tin

Lúc này, họ vận động khôi phục lại sự huy hoàng của văn hoá Tây Âu thời cổ đại bởi các nhà tư tưởng của giai cấp tư sản không còn chịu chấp nhận những giáo lí phong kiến đã lỗi thời. Trong nền văn hoá cổ đại, họ tìm được rất nhiều những yếu tố phù hợp với mình. Những điều này giúp cho họ đấu tranh chống lại những trói buộc của nền văn hoá trung cổ, rất có lợi.

Các thành thị tự do như những quốc gia nhỏ đã xuất hiện ở Ý từ thế kỉ XIV. Vì vậy mà phong trào văn hóa phục hưng đã xuất hiện đầu tiên ở đây. Quan hệ sản xuất tư bản chi phối đời sống văn hoá và chiếm địa vị lớn.

Ý giữ lại nhiều di sản văn hoá cổ đại của Hy Lạp – Rôma vì đây chính là trung tâm của đế quốc Rôma cổ đại.

Khi có điều kiện, các nhà văn hoá Ý có điều kiện khôi phục lại nền văn hoá. Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức… là các quốc gia lân cận mà phong trào được lan tỏa.

Phong trào văn hóa Phục hưng

Đối với giai cấp tư sản, bên cạnh góp phần xây dựng một nền văn hoá mới, đòi quyền tự do cá nhân, đề cao giá trị con người, coi trọng khoa học – kĩ thuật tì còn muốn phục lại tinh hoa văn hoá xán lạn của các quốc gia cổ đại Hi Lạp, Rô-ma. Đây chính là trào lưu văn hóa phục hưng.

I-ta-li-a chính là quê hương của phong trào văn hóa phục hưng. Chính từ nơi này là bắt nguồn của phong trào. Sau đó, nó làn rộng ra các nước Tây Âu và trở thành một trào lưu rộng lớn.

Khoa học – kĩ thuật, sự phát triển phong phú về văn học và sự nở rộ các tài năng đều được tiến bộ vượt bậc ở thời đại phục hưng này.

Những cá nhân được coi là “gã khổng lồ” trong thời kỳ này như:

+ Ra-bơ-le vừa là nhà văn, vừa là nhà y học;

+ Lê-ô-na đơ Vanh-xi vừa là hoạ sĩ thiên tài, vừa là kĩ sư nổi tiếng;

+ Đê-các-tơ vừa là nhà toán học xuất sắc, vừa là nhà triết học lớn;

+ Sếch-xpia là nhà soạn kịch vĩ đại,…

Nguyên nhân xuất hiện văn hóa phục hưng

Bộ mặt kinh tế Tây Âu có nhiều thay đổi vào thời hậu kỳ trung đại. Từ đó, sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật được tạo nên bởi quan hệ sản xuất Tư bản chủ nghĩa.

Sự phát triển của giai cấp tư sản đã bị kìm hãm bởi những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến, hệ tư tưởng khắt khe của Giáo hội Thiên chúa.

van-hoa-phuc-hung
Văn hóa phục hưng có ý nghĩa quan trọng

Click ngay:  các thành phố lớn của Trung Quốc để biết thêm thông tin

Dù cho kinh tế ở giai cấp tư sản có thế lực nhưng địa vị về mặt xã hội tương ứng chưa hề có và muốn xoá bỏ chướng ngại phong kiến.

Ý nghĩa:

+ Trong lịch sử văn minh ở Tây Âu, văn hóa phục hưng được coi là bước tiến vô cùng kỳ diệu. Văn hóa Châu Âu và văn hóa của loài người được phát triển lớn mạnh là nhớ văn hóa phục hưng này.

+ Hệ tư tưởng lỗi thời của phong kiến và giáo hội thiên chúa đã bị đánh bạ bởi phong trào văn hóa phục hưng. Chính điều này đã giúp con người được giải phong tư tưởng khỏi sự kìm hãm và trói buộc của giáo hội, đề cao những giá trị tổ đẹp cao quý của con người.

+ Tư tưởng, tình cảm của con người được giải phóng bởi sự nô dịch của thần học.

+ Giai cấp tư sản định hình nền văn hoá và tôn giáo mới của riêng mình là nhờ bước tiến của văn hóa phục hưng. Đây được coi là bước tiến lịch sử.

Văn hóa phục hưng đã làm cơ sở cho các cuộc đấu tranh về chính trị, trật tự phong kiến.

Nội dung văn hóa phục hưng

Văn hóa phục hưng đã cổ vũ và mở đường cho văn hoá châu Âu phát triển hơn. Giáo hội Ki tô đã bị văn hóa phục hưng lên án một cách nghiêm trọng. Nhờ điều này mà giúp cho xây dựng thế giới quan tiến bộ, đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến. Trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại giai cấp phong kiến lỗi thời thì đây chính là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên.

Khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật được phát triển tiến bộ chính là nhờ văn hóa phục hưng này.

Văn hóa phục hưng là một trong những văn hóa lỗi lạc, mang lại nhiều giá trị và ý nghĩa cho các cuộc cách mạng. Từ đây đã mở ra nhiều chân trời mới cho mọi nền văn hóa khác.

Facebook Comments Box
Rate this post

nguyennga